Leaflet là gì

Leaflet là gì? Vai trò của quảng cáo leaflet là gì? Leaflet với các ấn phẩm quảng cáo khác có gì khác biệt? Kích thước các loại leaflet phổ biến? Ở Việt Nam, nhắc tới leaflet có lẽ còn nhiều bạn ngợ ngợ, không rõ nó là cái gì. Bản chất của leaflet cũng giống…