Nhà ba gian

Nhà ba gian là kiểu nhà gắn bó với tuổi thơ của không biết bao nhiêu thế hệ người Việt. Bởi thế nên, hiện nay có rất nhiều người đã tìm về với phong cách thiết kế nhà ba gian truyền thống hoặc có chút biến đổi phù hợp với thời hiện đại để có…