Ban Lãnh Đạo

ban lãnh đạo

ÔNG NGUYỄN XUÂN SƠN

Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Sản xuất Đồ gỗ Nội thất MY HOUSE

ban lãnh đạo

BÀ NGÔ THỊ XUÂN

GĐ ĐIỀU HÀNH

CTCP GP Kiến Trúc Nội Thất MY HOUSE

ÔNG PHẠM HỒNG QUÂN

GĐ THIẾT KẾ

CTCP GP Kiến Trúc Nội Thất MY HOUSE

BÀ TRẦN THỊ THU TRANG

GĐ ĐIỀU HÀNH

Nhà máy sản xuất Nội Thất MY HOUSE

ban lãnh đạo

BÀ HÀ HUYỀN TRANG

GĐ DỰ TOÁN VÀ CSKH

CTCP GP Kiến Trúc Nội Thất MY HOUSE

TỔNG CÔNG TY – CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NỘI THẤT MY HOUSE