Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: đang cập nhật
  • Địa điểm: đang cập nhật
  • Diện tích thiết kế: đang cập nhật
  • Tổng mức đầu tư: đang cập nhật
  • Đơn vị thực hiện: My House Design

Nội thất tầng 1: Gara + Phòng khách

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 39

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 40

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 41

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 42

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 43

Nội thất tầng 2: Phòng ngủ con + Phòng ngủ ông bà

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 44

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 45

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 46

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 47

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 48

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 49

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 50

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 51

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 52

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 53

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 54

Nội thất tầng 3: Phòng ngủ master + Phòng đọc

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 55

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 56

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 57

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 58

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 59

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 60

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 61

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 62

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 63

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 64

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 65

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 66

Nội thất tầng 4: Phòng khách + bếp 

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 67

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 68

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 69

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 70

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 71

Nội thất tầng 5: Phòng thờ + Phòng tập TDTT + Phòng giặt

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 72

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 73

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 74

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 75

Thiết kế nội thất nhà phố 5 tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội 76

Cập nhật lần cuối vào 20/04/2023 by admin

Rate this post

Bài viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *