Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: đang cập nhật
  • Địa điểm: đang cập nhật
  • Diện tích thiết kế: đang cập nhật
  • Tổng mức đầu tư: đang cập nhật
  • Đơn vị thực hiện: My House Design

Thiết kế không gian sân vườn 

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 40

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 41

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 42

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 43

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 44

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 45

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 46

Thiết kế nội thất tầng 1: Tiền Sảnh + Phòng khách bếp liên thông + 01 Phòng ngủ + 01 WC chung

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 47

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 48

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 49

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 50

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 51

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 52

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 53

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 54

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 55

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 56

Thiết kế nội thất tầng 2: Phòng ngủ master + Phòng SHC

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 57

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 58

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 59

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 60

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 61

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 62

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 63

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 64

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 65

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 66

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 67

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 68

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 69

Thiết kế nội thất tầng 3: Phòng thờ + 02 Phòng ngủ con + Sân Thượng + Phòng giặt và sân phơi

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 70

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 71

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 72

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 73

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 74

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 75

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 76

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 77

Thiết kế nội thất biệt thự Đảo KĐT Ecopark Hưng Yên 78

Cập nhật lần cuối vào 20/04/2023 by admin

Rate this post

Bài viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *