Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: đang cập nhật
  • Địa điểm: đang cập nhật
  • Diện tích thiết kế: đang cập nhật
  • Tổng mức đầu tư: đang cập nhật
  • Đơn vị thực hiện: My House Design

Thiết kế không gian sân vườn

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 54

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 55

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 56

Thiết kế không gian tầng hầm: Phòng giải trí

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 57

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 58

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 59

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 60

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 61

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 62

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 63

Thiết kế không gian tầng 1: Phòng khách + ăn + bếp và 01 phòng ngủ

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 64

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 65

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 66

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 67

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 68

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 69

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 70

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 71

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 72

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 73

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 74

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 75

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 76

Thiết kế không gian tầng 2: Sảnh tầng + phòng đọc và 01 phòng ngủ master

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 77

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 78

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 79

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 80

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 81

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 82

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 83

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 84

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 85

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 86

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 87

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 88

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 89

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 90

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 91

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 92

Thiết kế không gian tầng 3: 03 phòng ngủ

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 93

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 94

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 95

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 96

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 97

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 98

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 99

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 100

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 101

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 102

Thiết kế không gian tầng tum: Phòng thờ

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 103

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 104

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 105

Thiết kế nội thất biệt thự KĐT Vinhomes Ocen Park 106

Cập nhật lần cuối vào 05/05/2023 by admin

Rate this post

Bài viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *