Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất như thế nào đảm bảo công bằng minh bạch cho cả hai bên. Cũng như đảm bảo được chức năng pháp lý khi thiết kế thi công các hạng mục nội thất. Đây là điều mà nhiều cơ quan cũng như nhà đầu tư đang băn khoăn.

Chính vì vậy trong bài viết ngày hôm nay Nội thất My House xin chia sẻ một số thông tin về hợp đồng thiết kế nội thất và hợp đồng thi công nội thất để quý bạn đọc có thể tham khảo.

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

                                                                                                            Ngày 29 tháng 05 năm 2023

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT

Số: ………………………

 1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005;
 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội.
 • Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
 • Nghi định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
 • Hồ sơ thiết kế thi công kiến trúc và hồ sơ thiết kế nội thất.
 • Năng lực, nhu cầu và sự thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại Văn phòng Công ty CP Sản xuất đồ gỗ nội thất My House, chúng tôi gồm: :

 1. CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG.
 2. CHỦ ĐẦU TƯ: (Sau đây gọi tắt là bên A)
 • Người đại diện    : …………………………
 • CMND số : ……………..   cấp ngày: ……………., nơi cấp: …………………………………
 • Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Điện thoại : …………………………….
 1. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NỘI THẤT MY HOUSE

(Sau đây gọi tắt là bên B)

 • Người đại diện : ……………………………… – Chức vụ: ……………………………………………………..
 • Số CMTND : ………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ giao dịch        : Phòng 12A08 tháp B, tòa nhà New Skyline Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
 • Điện thoại : …………………………….             -ĐTDĐ : …………………………………..
 • Mã số thuế : ……………………………..
 • Số tài khoản          : …………………………………………………………………………………………………………………
 • Tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………………………………..

III. HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

ĐIỀU 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC – GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI

 • Phạm vi công việc:

-Thiết kế nội thất:………………………………………………………………………………………………………………………..

-Tổng diện tích thiết kế: ……………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Thời gian triển khai:

– Thời gian hoàn thành: 15 ngày kể từ bên B nhận được đủ tiền đặt cọc của bên A và bên A cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để bên B làm việc.

 1. Hợp đồng có hiệu lực ngay sau khi được ký kết và đặt cọc tiền đầy đủ.
 2. Bên A có trách nhiệm phản hồi về bản vẽ thiết kế Dự thảo (các lần) và bản vẽ thiết kế Chốt lần cuối trong vòng 02 ngày/lần gửi (gửi tối đa không quá 03 lần). Nếu mỗi ngày bên A phản hồi và chốt chậm, bên B sẽ tính thêm 05 ngày chậm tiến độ tương ứng, và mọi sai sót hay chậm trễ làm ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan thì bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm
 3. Bản vẽ thiết kế sau khi các bên đã chốt, bên A và bên B phải ký trực tiếp vào Bản cứng in ra. Trường hợp bên A đi công tác hoặc bận không đến trực tiếp ký được bản vẽ, bên A phải xác nhận bằng email hoặc tin nhắn điện thoại cho bên B, bên B sẽ in email hoặc tin nhắn điện thoại ra, kẹp cùng bản vẽ thiết kế đã chốt để xác nhận chữ ký.
 4. Do yêu cầu của chủ đầu tư cần thi công. Việc bàn giao hồ sơ bên A và bên B sẽ thống nhất tiến độ giao hồ sơ từng phần qua mail.

* Thời gian triển khai trên không bao gồm ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ.

1.3 Nội dung hồ sơ:

 1. Giai đoạn I: (phương án sơ bộ)
 • Bản vẽ mặt bằng công năng để thống nhất phương án thiết kế
 • Thuyết minh ý tưởng
 • Các tư liệu tham khảo
 1. Giai đoạn II: Ảnh 3D phối cảnh nội thất .
 2. Giai đoạn III: Triển khai chi tiết kỹ thuật đầy đủ.(hồ sơ kỹ thuật thi công)

Bao gồm: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công 10 ngày – Tính từ thời điểm thống nhất phương án thiết kế 3D và 2D sơ bộ công năng mặt bằng bên B phải ra được hồ sơ chi tiết bản vẽ thi công từ kiến trúc, quy cách, chủng loại vật liệu, hồ sơ điện, nước … để bên A căn cứ vào hồ sơ TK này triển khai thi công. Những vật liệu Bên B chọn đưa vào thi công phải là loại vật liệu có sẵn tại thị trường Việt Nam.

*Phần kiến trúc: Đảm bảo mỹ thuật công trình, đảm bảo thiết kế chi tiết kiến trúc đầy đủ để phục vụ thi công.

1.4 In hồ sơ thiết kế và bàn giao:

 1. Phương án 3D: In màu A3, đóng thành 01 quyển. Bên B sẽ bàn giao cho bên A.
 2. Hồ sơ kỹ thuật thi công: In đen trắng A3 đóng thành 02 quyển, Bên B giữ 01 quyển, bàn giao cho Bên A 01 quyển.
 3. Sao lưu: Bên B sẽ sao lưu toàn bộ hồ sơ thiết kế công trình dưới định dạng file hình ảnh(.jpg .png .pdf), các bản vẽ kỹ thuật để gửi cho bên A.

ĐIỀU 2:GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Nội dung Tổng diện tích thiết kế nội thất (m2) Đơn giá (VNĐ) Tổng cộng (VNĐ) Ghi chú
TỔNG CỘNG    

Bằng chữ: ……………………………………..

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời hạn thanh toán: được chia làm 02 đợt:

 • Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng và bên A tạm ứng giai đoạn I cho bên B 40% trong tổng giá trị hợp đồng, để bên B bắt đầu khảo sát, lập phương án sơ bộ. Tương đương với số tiền: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Đợt 2: Bên A tạm ứng giai đoạn II cho bên B 40% giá trị hợp đồng, khi bên A và bên B thống nhất phương án thiết kế giai đoạn Igiai đoạn II.(theo biên bản xác nhận bàn giao).Tương đương với số tiền:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Đợt 3: Bên A thanh toán hết 20% giá trị còn lại hợp đồng cho bên B, khi bên B bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế mà hai Bên đã thống nhất với nhau.(theo biên bản xác nhận bàn giao).Tương đương với số tiền:……………………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 4: CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần sản xuất đồ gỗ nội thất My House với TÀI NĂNG THIẾT KẾ, kèm theo sự phục vụ NHIỆT TÌNH cam kết:

 • Đảm bảo thẩm mỹ công năng tối ưu cho công trình. Đảm bảo thiết kế chi tiết kỹ thuật đầy đủ để phục vụ thi công. Kết cấu công trình bền vững theo thời gian.
 • Công ty Cổ phần sản xuất đồ gỗ nội thất My House cam kết giảm 30% giá trị hợp đồng thiết kế khi khách hàng ký hợp đồng thi công.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Bên A cho phép bên B tiếp cận không giới hạn khu vực cần nghiên cứu thiết kế và bên A cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu, phục vụ cho công việc của bên B.
 • Bên A cam kết thanh toán đúng theo thời hạn đã định của hợp đồng.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B.

 • Đảm bảo đúng tiến độ thiết kế đã định.
 • Bên B có trách nhiệm thực hiện các phần việc sửa lỗi trong quá trình thi công công trình, nếu các lỗi này thuộc trách nhiệm thiết kế của bên B.
 • Bên B có trách nhiệm cung cấp cho bên A toàn bộ tài liệu cần thiết để thực hiện các tiến độ của dự án (sau khi hai bên thỏa thuận và thống nhất). Tuy nhiên bên B sẽ giữ bản quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu đã cung cấp cho bên A.

ĐIỀU 7: ĐỊA ĐIỂM VÀTHỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 • Mọi thông tin trao đổi giữa hai bên về công việc thiết kế nội thất sẽ họp tại văn phòng giao dịch của Bên B (Phòng 12A08 tháp B, tòa nhà New Skyline Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) Trường hợp bên A muốn trao đổi công việc thiết kế tại địa điểm do bên A chỉ định, thì bên B sẽ sắp xếp hẹn gặp trong thời gian phù hợp nhất.
 • Với mỗi giai đoạn, bên B sẽ bắt đầu thiết kế sau khi khách hàng hoàn tất việc thanh toán của giai đoạn trước. Thời gian khách hàng xem xét phương án sẽ không tính vào tiến độ hợp đồng.

ĐIỀU 8: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong quá trình thiết kế nội thất, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết.
 • Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên thì thống nhất đưa ra Toà Kinh tế Toà án Thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật. Chi phí do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN PHẠT

 • Nếu bên B bàn giao hồ sơ cho bên A chậm. Mức phạt mỗi ngày chậm là 1.25% tổng giá trị hợp đồng/1 ngày.
 • Nếu bên A thanh toán chậm cho bên B bên A sẽ phải chịu 1.25% tổng giá trị hợp đồng/1 ngày chậm thanh toán.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Sau khi bên A đã thống nhất phương án thiết kế, nếu có phát sinh hoặc thay đổi thiết kế, bên A sẽ chi trả 20% chi phí cho mỗi lần thay đổi phương án thiết kế cho bên B đối với hạng mục thay đổi.
 • Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.
 • Hợp đồng làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực từ ngày ký, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.

                                             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng thi công nội thất

Sau khi đã hoàn thiện khâu thiết kế sẽ đi đến khâu thi công nội thất. Vậy dể hiểu hơn về hợp đồng thi công nội thất bạn có thể tham khảo thêm tại: Mẫu hợp đồng thi công nội thất mới nhất – Lưu ý & Nguyên tắc 2023

Nói chung, trong quá trình tìm hiểu về hợp đồng thiết kế thi công nội thất, quý khách sẽ thấy có rất điều khoản được đưa ra giữa hai bên. Bởi thế, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mình những kiến thức cụ thể, chi tiết nhất về vấn đề này, có thể tự mình làm mẫu bản hợp đồng nếu cần.

Mọi vấn đề thắc mắc hay muốn giải đáp thêm về hợp đồng thi công nội thất Myhouse luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách được tốt nhất, hãy gọi ngay đến Hotline:

Liên hệ với chúng tôi

CTY CP GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC NỘI THẤT MY HOUSE

Trụ sở chính & Showroom nội thất: 136 Sunrise K, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà máy sản xuất 1: Đồng Trúc, Láng Hòa Lạc, Hà Nội

Nhà máy sản xuất 2: Khu Công Nghệ Cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội

Hotline: 0988 994 655 - 0933 359 808

Email: noithatmyhouse.com@gmail.com

Bài viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.